MỘT NĂM NHÌN LẠI CÔNG TÁC NGOẠI GIAO KINH TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 CỦA TỈNH PHÚ THỌ

Trong bối cảnh hiện nay, khi hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế đang trở thành xu thế chính. Cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ tạo điều kiện quốc tế rất thuận lợi để phát triển đất nước thì hoạt động ngoại giao cũng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do Bí thư Bùi Minh Châu làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Vương Quốc Anh

Hầu hết các hoạt động ngoại giao đều trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ cho những mục tiêu phát triển kinh tế và do đó, vai trò của ngoại giao kinh tế đang ngày càng khẳng định vị trí và tầm quan trọng đối với sự phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam. Đối với các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Phú Thọ, ngoại giao kinh tế đã trở thành đòn bẩy, là động lực để vươn lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Đoàn ccoong tác tỉnh Phú Thọ do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại I-Xra-en, Thổ Nhĩ Kỳ và các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất

Một số kết quả đạt được trong ngoại giao kinh tế

Trong năm 2019, công tác ngoại giao kinh tế đã đóng góp tích cực vào thành tựu đối ngoại và phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ thông qua những kết quả nổi bật.

Về thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo môi trường cho các hoạt động ngoại giao kinh tế: Tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo trong thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương trên thế giới gồm: Tỉnh Luông Nậm Thà (CHDCND Lào), tỉnh Luông Pha Băng (CHDCND Lào), tỉnh Nara (Nhật Bản), thành phố Hwaseong (Hàn Quốc) và tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc); đồng thời xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác với các thành phố Caen (Pháp) và tỉnh Trento (Italia). Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa tỉnh với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như Đại sứ quán Ý, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, cơ quan hợp tác quốc tế các nước JICA, KOICA, AFD, JETRO…, các doanh nghiệp nước ngoài không ngừng được đẩy mạnh. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn của tỉnh được khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế,....

Về thu hút vốn đầu tư, tỉnh đã chú trọng chỉ đạo triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các biện pháp cải cách các thủ tục hành chính, thủ tục về giao đất, cho thuê đất. Quy trình triển khai được kết nối để rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hiện tại, thời gian thành lập doanh nghiệp giảm xuống còn 2 ngày. Thời gian thẩm định chấp thuận dự án đầu tư đã được rút ngắn giảm 17 ngày so với quy định. Trong năm 2019, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 135 dự án đầu tư, vốn đăng ký tương đương 6.000 tỷ đồng, bao gồm 105 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.619 tỷ đồng và 30 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký mới, tăng vốn mở rộng đầu tư đạt 142 triệu USD.

Đoàn thăm khu trang trại kết hợp du lịch của nông dân, Vương Quốc Anh

Với hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, tỉnh đã tổ chức 03 chương trình xúc tiến đầu tư tại Anh Quốc; Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, UAE và Liên Bang Nga, Phần Lan, Thụy Điển, trong đó chú trọng quảng bá, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Qua các chương trình này, không chỉ tạo cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác mà còn đóng góp cho sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia trong thời gian tới.

Về hoạt động xuất - nhập khẩu, tỉnh chủ trương đẩy mạnh phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ gắn với chuyển dịch tích cực cơ cấu xuất - nhập khẩu, đa dạng hóa các thị trường và đối tác; tăng cường tiếp xúc, khảo sát, tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại các thị trường tiềm năng. Giá trị xuất khẩu năm 2019 ước đạt 1,95 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2018, trong đó một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao so với năm 2018 như linh kiện điện tử, hàng may mặc (Công tyTNHH Hanyang digitech Vina (KCN Phú Hà) sản xuất linh kiện điện tử sản xuất và xuất khẩu trung bình 39 triệu USD/tháng; Công ty Almus Vina ( khu công nghiệp Phú Hà) sản xuất diện tử sản xuất và xuất khẩu trung bình 22 triệu USD/tháng; Công ty CP may PEARL sản xuất và xuất khẩu trung bình 6 triệu USD /tháng;...).

Một số định hướng phát triển ngoại giao kinh tế trong năm 2020

Thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục chuyển biến nhanh và khó lường, cơ hội, thách thức đan xen và chuyển hóa phức tạp. Năm 2020 cũng là năm tổng kết việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020 với trọng tâm là nâng cao tính tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao nói chung, trong đó có các cơ quan ngoại vụ địa phương sẽ ngày càng phức tạp và nặng nề hơn, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế. Nhìn nhận từ góc độ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại vụ địa phương, công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh thời gian tới có thể tập trung vào các hướng chính sau:

Lãnh đạo Công ty Netafim giới thiệu với Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang về công nghệ tưới nhỏ giọt

Một là, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành của tỉnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế, trong đó cần thiết phải xây dựng Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế theo từng giai đoạn cụ thể, gắn với giai đoạn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Hai là, bên cạnh việc duy trì các mối quan hệ về văn hóa, giáo duc, y tế đã có, cần làm sâu sắc quan hệ kinh tế, thương mại trong hợp tác với các địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế một cách thiết thực, hiệu quả cao.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp mở rộng các hoạt động ngoại giao kinh tế, tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược tình hình thế giới, khu vực có khả năng tác động đến địa phương; tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác đối ngoại địa phương bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; quan tâm bồi dưỡng các cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại.

Năm là, không ngừng đổi mới sáng tạo trong thực hiện ngoại giao kinh tế, đưa các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến vào triển khai thực hiện tại tỉnh hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn như Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0….

Với quyết tâm và nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh Phú Thọ thời gian tới sẽ có những bước phát triển toàn diện hơn nữa, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung, góp phần hướng tới xây dựng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Trần Quyết Chiến

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com