Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Sở TT&TT vừa có VB số 572/STTTT-TTBCXB về việc đề nghị thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.

Theo đó,  yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và báo cáo kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Chú trọng đặt hàng các xuất bản phẩm tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; xuất bản phẩm nghiên cứu, tuyên truyền về biển, đảo; sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại; sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Văn Bản đề nghị thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com