Đẩy mạnh hoạt động Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại Phú Thọ

Thông tin đối ngoại là hoạt động chủ động cung cấp thông tin có định hướng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại của một quốc gia, dân tộc. Cùng với cả nước, Phú Thọ đang trên đà và phát triển. Do vậy, công tác thông tin đối ngoại vừa là nhu cầu, vừa là điều kiện quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định rõ mục đích và vị trí của hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh là tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Phú Thọ ra nước ngoài, góp phần xúc tiến các cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển; những năm qua, Tỉnh ủy – HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng trên cả ba lĩnh vực: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, hướng đến tự chủ và chủ động hợp tác sâu rộng, hội nhập cùng bạn bè quốc tế.

Cán bộ Trung tâm Thông tin, Tư vấn, Dịch vụ đối ngoại làm việc

Với quan điểm: Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại gắn với hoạt động tuyên truyền trong nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai nhiều hình thức như: Hội nghị, hội thảo, tham quan, xúc tiến đầu tư, liên kết, xuất bản, các ấn phẩm, băng đĩa… cùng với việc tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan ngoại giao nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh, vận động viện trợ phi Chính phủ... Qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình hội nhập, làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành,các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, vai trò, của công tác thông tin đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại của tỉnh ngày càng chủ động, tích cực và diễn ra phong phú ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Hoạt động đối ngoại đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa địa phương với các tổ chức quốc tế. Các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, trao đổi đoàn … đã giới thiệu với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Nhờ đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh có: 53 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết khoảng 9 - 10 triệu USD, trong đó, ngân sách dự án hàng năm ước đạt 4,6 - 6,5 triệu USD; 100 dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư trên 520 triệu USD và 16 dự án ODA với tổng số vốn 13,37 triệu USD. Các dự án này đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách tích cực.

Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả  công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại mở rộng, tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhằm thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc thành lập Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại có tên tiếng Anh là Foreign Information, Consultancy and Service Center (FICSC).

Với 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ và phòng Thông tin đối ngoại. Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức thực hiện các dịch vụ đối ngoại dưới hình thức tư vấn thông tin hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ đối ngoại nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực, giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ cung cấp các thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại của tỉnh; tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tư vấn và cung cấp dịch vụ đối với các lĩnh vực; vận động tiếp nhận, triển khai và quản lý các dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giúp địa phương theo quy định của pháp luật; làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu, visa cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật; tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc xin đặt văn phòng đại diện, văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh; tư vấn và tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài; biên dịch, phiên dịch các tài liệu hợp pháp, dự án hợp tác đầu tư, các dự án viện trợ, các cuộc họp hội nghị, hội thảo quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tư vấn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân về điều kiện, thủ tục liên quan đến đoàn ra, đoàn vào theo quy chế đối ngoại đúng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị, hội chợ, hội thảo quốc tế có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tư vấn lao động, việc làm, du học theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế đối ngoại, ngoại ngữ, nghiệp vụ quan hệ quốc tế phục vụ cho hoạt động đối ngoại của tỉnh theo quy định;

Lãnh đạo Trung tâm tin tưởng rằng, khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ là địa chỉ đáng tin cậy của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ việc triển khai thực hiện các chương trình hoạt động đối ngoại; tư vấn, cung cấp dịch vụ và hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại, công tác vận động và quản lí nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các dịch vụ đối ngoại khác đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và công dân Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh. Sự ra đời và hoạt động của Trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động đối ngoại của tỉnh ngày càng hiệu quả, tạo động lực to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Thọ.

                                                                              N.T.C.H.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com