Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

1. LÃNH ĐẠO SỞ

Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Điện thoại: 0210.3595.999 - Email: quangptv@gmail.com

Trần Quyết Chiến - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0210.3595.888 - Email: chiennvpt@gmail.com

 

2. VĂN PHÒNG SỞ

Triệu Đăng Khoa - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0210.3868.878 - Email: dangkhoa.nvpt@gmail.com

Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0210.3868.880 - Email: huongvpubpt@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng 0210.3817.555

Điện thoại: 0210.3858.686 - Email: hienacct@gmail.com

Nguyễn Phương Hoa - Chuyên viên

Điện thoại: 0210.3841.333 - Email: nph12292.neu@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Huệ - Kế toán

Điện thoại: 0210.3868.879 - Email: nguyenthithuhue152@gmail.com

Hoàng Thị Xuân Phương - Nhân viên Văn thư

Điện thoại: 0210.3843.222  - Fax: 0210.3868.875 - Email: phuonghtx.vpub@gmail.com

Ngô Thị Phương Thúy - Thủ quỹ

Email: phuongthuy.nvpt@gmail.com

Chu Quyết Phượng - Lái xe

Nguyễn Ánh Ngọc - Lái xe

 

3. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nguyễn Vĩnh Long - Trưởng phòng

Điện thoại: 0210.3672.888 - Email: viettri135@gmail.com

Tạ Thị Hằng Mến - Phó Trưởng phòng (Bộ phận Phi Chính phủ nước ngoài)

Điện thoại: 0210.3817.555 - Email: mentth.vpub@gmail.com

Đỗ Thị Anh Ngọc - Phó Trưởng phòng

Email: anhngoc7588@gmail.com

Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên

Email: vananhnapa@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chuyên viên

Email: bichhanhnv1010@gmail.com

 

4. PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NVNONN

Nguyễn Thị Yến - Trưởng phòng

Điện thoại: 0210.3868.877 - Email: yen82_dh@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Thùy Ninh - Phó Trưởng phòng  

Email: ninhnvpt@gmail.com

Thiều Khánh Ly - Phó Trưởng phòng

Email: lytk.vpub@gmail.com

Chu Thị Duyên - Chuyên viên

Email: khanhduyen.skh@gmail.com

 

5. TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ VẤN & DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

5.1 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Nguyễn Thị Chúc Hảo - Giám đốc

Điện thoại: 0210.3859.333 - Email: chuchao2611vt@gmail.com

Đỗ Xuân Nhuần - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0210.3856.333 - Email: xuannhuan72@gmail.com

 

6.2. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0210.3856.333 - Email: manhtuan.dav@gmail.com

Cao Thị Thu Trang - Kế toán

Email: caothutrang89@gmail.com

Đỗ Thị Chung - Thủ quỹ

Lê Phương Thảo - Chuyên viên

Email: phuongthaosnv287@gmail.com

 

5.3. PHÒNG NGHIỆP VỤ

Đặng Thanh Quang - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0210.3841.333 - Email: dangthanhquang102@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên

Email: nguyenthithuhang177190@gmail.com

5.4. PHÒNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Nguyễn An Trung - Trưởng phòng

Điện thoại: 0210.3841.333 - Email: trungnvpt@gmail.com

Vũ Thiều Hoa - Nhân viên

Email: vuthieuhoa@gmail.com


 

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com