Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 22 - 24/9/2014, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Lê Thị Kim- Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Lâm Thao, Thanh Thủy và thành phố Việt Trì về công tác quản lý, tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

                      

 

Tính đến tháng 9/2014 trên địa bàn tỉnh có 299 di tích được Nhà nước xếp hạng, trong đó có 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 72 di tích Quốc gia và 226 di tích cấp tỉnh. Hoạt động quản lý, tu bổ, phục hồi di tích từng bước đi vào nền nếp và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2014, đã có 56 di tích được tu bổ, tôn tạo từ nguồn vốn Nhà nước với tổng kinh phí 43.930 tỷ đồng; 31 di tích được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 49.136,5 tỷ đồng (chưa tính đóng góp bằng hiện vật). Nguồn thu công đức của các di tích phục vụ chủ yếu các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo truyền thống và tu bổ, tôn tạo di tích. Tuy nhiên, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di sản còn gặp nhiều khó khăn do hầu hết các di tích đều bị xuống cấp, kinh phí đầu tư cho việc tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn hẹp; việc tổ chức lễ hội chưa kết hợp được với các hoạt động thương mại - du lịch, chưa có những sản phẩm truyền thống mang đặc trưng vùng đất Tổ phục vụ du khách, còn nhiều di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

 

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc tại các ngành, địa phương, đoàngiám sát đánh giá cao nỗ lực trong công tác quản lý, tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu ngành văn hóa cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền,vận động nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của di sản văn hóa và trách nhiệm của toàn xã hội đối với di sản văn hóa. Kịp thời có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị di tích. Đẩy mạnh công tác kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa; hướng dẫn, tổ chức thực hiện bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích và phục hồi lễ hội. Chú trọng công tác xã hội hóa, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiện toàn mô hình ban quản lý di tích phù hợp với thực tế tình hình bảo vệ và phát huy giá trị của từng di tích cụ thể.UBND cấp huyện, xã tăng cường nhiệm vụ quản lý di tích về mặt an ninh trật tự, môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn cho các hiện vật trong di tích; đẩy nhanh tiến độ cắm mốc chỉ giới các khu vực bảo vệ di tích trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Nguồn: phutho.gov.vn

 

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 2020.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com